Projekti I Shperdarjes Elekrike Shumat

Faqja Kryesore / Projekti I Shperdarjes Elekrike Shumat

Projekti i Shperdarjes Elekrike Shumat

  • 09/01/2021
  • 1406

Projekti i Shperdarjes Elekrike Shumat;
- 5 kamione standart
- 1 kamion transformator 108 ton
nga Ankaraja/Turqi
Projekti i Shumatit po vazhdon
punen akoma.kamioni
lowbed me 13 akse 32 mt i gjate
eshte rruges per Shumat.
Ne Shupenze do shkurtohet
kamioni do hiqet govatadhe
do behet 26 m.transformatori
do kaloje me metoden me reshqitje
mbi akse.